vybrané slová po r

Vybrané slová po „R“ Ryba, rybník, rybina, ryčať, rýdzi, ryk, nevládzeme chodiť, kúpte nám kočiarik. Rýdzik, ryha, rýchly, zrýchliť, zrýchľovať, nevládzeme chodiť, budeme trucovať. Rys, rysovať, ryšavý, ryť a rozrývať, do cieľa musíme nejako dokrívať. Ref. My sme vybrané slová po eR, či nás poznáš hneď si over. Rýľ, úryvok aj poryv, brýzgať a hrýzť, […]